תחזוקה נדרשת לציוד כיבוי אש

חברת פלא יועץ פתרונות לבטיחות אש בע"מ מספקת שירותי אספקה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש. החברה מתמחה במתן פתרונות לדרישות כיבוי האש ומרכזת במקום אחד פתרונות לכל הבקשות. החברה מבצעת שירותי תחזוקה למערכות במחירים אטרקטיביים. בין שירותי החברה אפשר למצוא אספקה של ציוד חדש, בחינה והחלפה של ציוד פגום או ישן והובלת הציוד לאתר. נציגי החברה מורשים לבצע בדיקות, תיקונים, מלוי או פסילה של הציוד.


תחזוקת הציוד כפופה למסמכים ישימים. תקן ישראלי 129 חלק 1 הוא שקובע את אופן הטיפול והתחזוקה במטפים מטלטלים. תקן ישראלי 1928 קובע את אופן התחזוקה של מערכות כיבוי אש במים. תקן 1220 חלק 11 קובע כיצד להתייחס אל תחזוקת מערכות גילוי העשן. עבודות התחזוקה כוללות בין היתר בקרה, בדיקה וכל צורך אחר המוגדר בתקן. הזמנת שירותי תחזוקה כוללת ביצוע בדיקת התאמה של הציוד וההתקנה להנחיות היצרנים והתאמה לתקנות בטיחות בעבודה.

פירוט הבדיקות המבוצעות במהלך ביקורת ותחזוקה

בעת ביצוע הבדיקות מומלץ להתחיל עם בחינת מטף הכיבוי. טכנאי ציוד מיטלטל מוסמך יכול לבחון את המטף מבחינה חיצונים, לבחון את שעון הלחץ וכן לבחון את משקל המיכל. הטכנאי מבצע תיקוני צבע אם יש צורך בכך והוא מחליף את האבקה ואת המנגנון על פי הצורך, הבלאי, השחיקה או אם ישנו צורך מבחינת תדירות הבדיקה.
את ביקרות תקינות הציוד מבצעים אחת לשנה וזו צריכה לכלול גם פריסה של צינור הגלגלון לכל האורך, הזרמה של מים למשך שלושים שניות וביצוע בדיקה של הימצאות קורוזיה (חלודה) בצינור המזין את המים. בביקורת התקינות בוחנים את שלמות הארון ומדביקים מדבקה עמידה המאשרת כי הציוד תקין וסימון תאריך הבדיקה ושם הבודק. בבדיקת התחזוקה מבצעים מיפוי של הציוד ובוחנים את העמדות השונות.

פתחת עסק חדש?

הגן עליו מנזקי אש

מהו היקף התחזוקה הנדרשת בציוד כיבוי אש?

כל ציוד כיבוי אש מחייב בדיקה ותחזוקה קבועה. הבדיקה ועבודות התחזוקה יבוצעו בכל מערכות כיבוי האש כולל מערכות גילוי אש, ציוד הכיבוי, גלאי עשן ובספינקלרים. עבודות התחזוקה כוללת את כל העמדות והציוד והבוחן בודק את הזרנוקים, ברזי הכיבוי, גלגלונים, מזנקים, ארונות העמדות ואפילו את תקינות השילוט. עבודות האחזקה מתבצעות על כל המכלולים המכאניים, האלקטרוניים וכן במערכות הבקרה והצנרות.

על הלקוח לבחור חברת אחזקה שיבצע את כל עבודות התחזוקה. התפקיד של הקבלן הוא לבצע בדיקה ובקרה של תקינות הציוד. עליו להכיר את דרישות התקנים המחמירים ולהצהיר כי בחן את הציוד ומצא כי הוא תקני. הקבלן הוא האחראי על הכנת לוח הזמנים לתחזוקה ועליו לעמוד בכל ההתחייבויות ליצירת מקום מוגן בפני אש.

לתיאום שירות תחזוקה עבור ציוד כיבוי האש – השאירו פרטים באתר או צרו קשר עם חברת פלא יועץ פתרונות לבטיחות אש בע"מ.