תחזוקה

תחזוקה למערכות גילוי עשן תקן 1220 חלק 11

על פי דרישות רשות הכבאות, יועץ בטיחות, מתכנן חשמל וחברות הביטוח, יש לבצע בדיקת תחזוקה לאחר שנה מיום התקנת המערכת ולחזור עליה אחת לשנה. אנו מבצעים ביקורות לגלאי עשן הכוללות בדיקת תקינות של גלאי עשן וחום, בדיקת חייגנים, בדיקת צופרים/לחצנים/סוללות וכן בודקים האם בוצע שינוי במבנה.

תחזוקה למערכות ספרינקלרים תקן 1928

תקן ישראלי 1928 מחייב לבצע בדיקות תחזוקה תקופתיות למערכות כיבוי אש מבוססות מים. אנו מבצעים ביקורות למערכות ספרינקלים, הכוללות בדיקה מקיפה של הצנרת, בדיקת פריסת המתזים ומיקומם, בדיקה של לחצי אוויר בצנרת וכן בדיקת רגישות הזרימה מהספרינקלים למערכות גילוי אש המותקנות במבנה.

תחזוקה וטיפול לחדרי משאבות ומאגרים דיזל\חשמלי

נזילה או סתימה בחדר משאבות, לא רק פוגעת באיכות חייכם אלא גם מעמידה אתכם בפני סכנה ממשית במקרה של שריפה, כיוון שהמים למערכות המתזים מגיעות מחדר המשאבות. לעיתים, ללא ביקורת יזומה, לא ניתן לעלות על כך שישנו נזק למערכות. אנו מבצעים ביקורות לחדרי משאבות ומאגרים הכוללים ניקוי כללי, איתור נזילות ותיקונן, צביעת משאבות ובדיקת משאבת כיבוי אש חשמלית/דיזל.

תחזוקה לציוד כיבוי אש מטלטלין

ציוד כיבוי אש מיטלטל זקוק לביקורות תכופות. זאת, מהסיבה שהוא חשוף לכל. במסגרת הביקורת, אנו מוודאים שהמטפים לא סובלים מקורוזיה, שהלחץ בהם נשמר ברמה הנכונה ושהתאריך של החומר הנמצא במטף עדיין לא פג תוקף. בנוסף, אנו מוודאים שהזרנוקים והצינורות שלמים ומחוברים למערכות המים המתאימות.

פתחת עסק חדש?
הגן עליו מנזקי אש